contentstrategie

Bye bye gastblogging als SEO linkbuildingstrategie

Gisteren schreef Matt Cutts, hoofd van Google's web spam team, dat het schrijven van gast blogs gedreven door een linkbulding motief als spam wordt gezien. Even een stap terug. Wat is linkbuilding? Linkbuilding is een activiteit die erop gericht is om links naar de website te verkrijgen. Voor Google is de externe linkstructuur een belangrijke factor voor ranking in de resultatenlijst. Met externe linkstructuur wordt onder meer bedoeld welke websites linken naar jouw website en hoe ze dat doen. Je zou kunnen zeggen dat een externe link naar jouw website wordt gezien als een 'stem' voor je website. De waarde van die stem wordt onder andere bepaald door de positie van de link op de pagina, hoeveel links vanuit een bepaald domein afkomstig zijn, op welke pagina staat de link, wat is de anchor tekst van de link, welke woorden staan er op de pagina en in de paragraaf van de link, enzovoort. Er zijn honderden factoren die bepalend zijn voor de waarde van de totale externe linkstructuur. Die laten we nu even buiten beschouwing.

Gast blogging

Een gebruikte tactiek voor het verkrijgen van externe links is het plaatsen van gast blog post op een website van een ander. Vaak wordt er een deal gesloten. Iemand van website A schrijft een blog post uniek voor website B. In ruil voor dit werk en deze content mag de auteur een link opnemen naar zijn eigen website (A). Voor Google is een externe link een indicatie voor kwaliteit. Zij gebruiken externe links als maatstaf. Een link is echter niet heilig en geen doel op zich. Bij gast bloggen is het duidelijk dat de de partij die de link plaatst, een beloning krijgt. Namelijk gratis content. Je kunt daarom vraagtekens plaatsen bij de waarde van deze link. Is het daadwerkelijk wel een stem voor de website? Je zou kunnen zeggen dat gastbloggen een verkapte manier is van betalen voor een link. Dit is iets wat ook door Google wordt afgeschoten. Gratis content heeft immers waarde omdat er productiekosten tegenover staan.

Google staat de laatste jaren in toenemende mate afkeurend tegenover gastblogging en lijkt het nu definitief de nek om te draaien. Matt Cutts schreef op 20 januari 2014:

"So stick a fork in it: guest blogging is done; it’s just gotten too spammy. In general I wouldn’t recommend accepting a guest blog post unless you are willing to vouch for someone personally or know them well. Likewise, I wouldn’t recommend relying on guest posting, guest blogging sites, or guest blogging SEO as a linkbuilding strategy."

Algorithmic update

Kortom, een gast blog post moet logisch en redelijk zijn en niet geschreven worden omwille van het verkrijgen van links. Regelmatig spreek ik SEO collega's die zweren bij deze snelle aanpak. Het is nu slechts wachten op een 'algorithmic update' en de verkregen links worden sterk gedevalueerd of zelfs bestraft.

Eigenlijk is het altijd zo met tactieken die teveel focussen op linkbuilding en niet in de geest van zoekmachine handelen. Wat willen zoekmachines? Gewoon de meeste relevante content aanbieden aan de zoeker. Het is daarom zaak een linkbuilding strategie te ontwikkelen die altijd uitgaat van het belang van de eindgebruiker. Het verkrijgen van links is geen doel op zich maar moet een gevolg zijn van de juiste content op de juiste manier ontwikkelen en onder de aandacht brengen.

Deel dit artikel

  • Google+